top of page

Bærekraftige gaver - vi vil bidra til ansvarlig forbruk!

Innført av FNs medlemsland i 2015, er de 17 bærekraftsmålene en global fellesinnsats for å løse verdens største utfordringer innen økonomisk utvikling, sosial rettferdighet og miljøvern. Et av disse målene er nummer 12: Ansvarlig forbruk og produksjon. Dette målet oppfordrer til bærekraftig forvaltning av ressurser og en reduksjon av avfall gjennom ansvarlig forbruk og produksjon.


Stas har valgt å fokusere på FNs bærekraftsmål nr. 12 - Ansvarlig forbruk og produksjon. Dette målet handler om å ta vare på våre ressurser og redusere avfallet gjennom ansvarlig forbruk og produksjon. En effektiv måte å bidra til dette målet på er gjennom pengegaver og færre unødvendige gaver. Og la oss dele en hemmelighet med dere - Stas er den beste måten å gi og ønske seg penger på!


Ikon for FNs bærekraftsmål nr. 12 - Ansvarlig forbruk og produksjon

Vi lever i en tid der forbruk og overflod er vanlig, og vi gir ofte gaver som ikke alltid er nødvendige eller bærekraftige. Dette fører til økt ressursbruk, avfall og miljøproblemer. Men hva om vi revurderer våre vaner når det kommer til gaver og gir mer oppmerksomhet til pengegaver?


Pengegaver er et fantastisk alternativ til materielle gaver som ofte havner i skuffer eller til og med i søppelbøtten. Ved å ønske deg penger som gave får muligheten til å velge akkurat det du trenger eller ønsker seg. Dette reduserer risikoen for å skape unødvendig avfall. I tillegg kan pengegaver brukes til å støtte bærekraftige prosjekter, organisasjoner eller veldedige formål som arbeider for å oppfylle FNs bærekraftsmål.


Stas gjør det enkelt å gi og ønske seg penger på en personlig og meningsfull måte. Du kan opprette en ønskeliste for ulike anledninger som bryllup, bursdager, jubileer eller andre begivenheter, og invitere venner, familie eller kolleger til å bidra med pengegaver til spesifikke ønsker. Deretter kan du velge når og hvordan du vil realisere ønskene. Slik unngår du unødvendige gaver som kanskje ikke passer din livsstil eller verdier.


Bilde av et klesstativ i bakgrunn og LESS i svarte bokstaver

Men hva med gleden av å gi og motta gaver, tenker du kanskje? Når du gir en pengegave gjennom Stas, kan du inkludere en personlig melding eller et bilde som viser omtanken din. På den måten kan du fortsatt uttrykke din kjærlighet og takknemlighet på en meningsfull måte, samtidig som du bidrar til bærekraftig forbruk.


Ved å ønske seg og gi gaver gjennom plattformer som Stas og redusere antall unødvendige gaver, kan vi alle være med på å frigjøre ressurser og redusere vårt eget fotavtrykk på planeten. Samtidig oppmuntrer vi til et skifte i kulturen rundt gaver og forbruk, og legger grunnlaget for en mer bærekraftig tilnærming.

bottom of page