top of page

Personvernerlæring

 

 

1. Personopplysninger som lagres
 

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder: e-postadresse.

 

2. Formål med behandlingen
 

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med din gaveliste og kjøp via e-post. I tillegg bruker vi opplysningene for å administrere ditt medlemskap.

 

4. Grunnlaget for behandlingen
 

E-postadresse benyttes for å oppfylle brukeravtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). Der du har samtykket vil det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med dine gavelister og/eller kjøp via e-post. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

 

5. Innhenting av personopplysninger
 

Vi lagrer de personopplysninger du har avgitt på våre nettsider.Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies).
 

6. Utlevering av opplysninger til tredjeparter
 

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

7. Sletting av personopplysninger
 

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister i 3 år.

 

8. Rettigheter for den registrerte
 

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

 

10. Informasjonssikkerhet
 

Vi sikrer dine personopplysninger ved virtuell tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

 

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til hello@stas.app.

bottom of page