top of page

Brukervilkår


V.1 - okt 2021

Takk for at du bruker Stas.

Før du oppretter din gaveliste oppfordrer vi deg til å lese gjennom avtalen mellom deg og Stas. Om det er spørsmål eller innspill til denne kan du ta kontakt med oss på hello@stas.app.

 

Våre brukervilkår bør leses sammen med vår Personvernerklæring.  

 

Innledning

Denne avtalen (“Avtalen”) regulerer bruk av Stas sine tjenester (“Stas” eller “Appen”). Partene i Avtalen er deg som bruker av Stas som mottar eller gir gaver gjennom tjenesten (“du”, “deg”, “bruker”) og Stor Stas AS med organisasjonsnummer 923 577 262, (“Selskapet”, “vi” “våre” eller “oss”).
 

Du aksepterer Avtalen ved å opprette en brukerprofil, logge inn med Vipps, eller registrere ditt navn og mailadresse i Appen eller nettsiden. Vilkårene gjelder også, så langt de passer, for bruk av nettsidene våre.

Vilkårene kan endres. Ved endring av betingelser som vi antar er vesentlige for deg vil du alltid bli varslet i god tid før endringen trer i kraft, slik at du kan bestemme deg for om du vil fortsette å bruke Stas på de nye vilkårene.
 

 1. Om Stas
   
  1. Stas er en gavelistetjeneste for staslige anledninger. Du kan opprette en eller flere gavelister, dele disse med venner og kjente. Gavene som blir kjøpt blir levert til deg i form av penger som overføres til din bankkonto på en gitt dato. Du kan velge å kjøpe produktene eller tjenestene som er på din gaveliste, eller ikke.
    

  2. Du trenger ikke å åpne en ny bankkonto for å bruke Stas.
    

  3. Pengene som du mottar i gave vil bli oppbevart hos Stripe frem til du velger å gjøre en overføring til din konto. For å kunne overføre pengene må du verifisere deg hos Stripe.
    

 2. Endringer 
   
  1. Vi ønsker å tilby en tjeneste som er best mulig og tilpasset brukernes behov. Derfor vil Stas være under kontinuerlig utvikling. Vi vil kunne endre på design, funksjonaliteter og innhold. Endringer som er vesentlige for våre brukere vil bli varslet om i forkant.
    

 3. Log-in med Vipps
   
  1. For å lage en ønskeliste hos Stas er det nødvendig å ha Vipps for å logge inn. Om du ikke har en Vipps-konto kan dette opprettes på vipps.no
    

 4. Retningslinjer for bruk av Stas
   
  1. For å opprette bruker hos Stas må man være minst 13 år og ha en Vipps-konto.
    

  2. Du kan velge navn på din gaveliste og egendefinerte gaveønsker. Du kan ikke bruke ord som er støtende for andre. Stas forbeholder seg retten til å slette tekst som ikke følger disse retningslinjene.
    

  3. Stas skal ikke benyttes for noe ulovlig formål, og heller ikke for å spare til, eller gi i gave, ting eller aktiviteter som er ulovlige.
    

  4. Du skal ikke bruke andres personlige informasjon når du oppretter din gaveliste eller egendefinert gaveønske.
    

 5. Gavelister hos Stas
   
  1. Tekster, bilder og informasjon lagt til på gavelisten vil være synlig for de som mottar linken til listen. Du må passe på å gjennomgå disse før du deler listen din med andre.
    

  2. Hver publiserte gaveliste vil ha en unik url. Denne kan deles med andre og kan ikke søkes opp på internett via Google eller andre er ikke søkbar på internett. Hvem som helst med tilgang til den unike url-en har mulighet til å gi en gave.
    

 6. Gi en gave til en ønskeliste i Stas
   
  1. Hvem som helst kan gi en gave til en gaveliste i Stas. Betalingsmetode er kredittkort eller debetkort via tjenesten Stripe. Stripes brukervilkår er gjeldene for giverne til gavelistene.
    

  2. Angrerett og refusjon
   Dersom en giver angrer på sitt kjøp, kan man kontakte hello@stas.app og få beløpet refundert. Mottaker av gaven vil bli varslet om at gaven har blitt trukket tilbake. Dersom mottaker har overført gavebeløpet til sin konto, kan Stas ikke lenger refundere beløpet. Da må giver kontakte mottaker direkte.

    

 7. Endringer i avtalen
   
  1. Denne avtalen vil alltid være tilgjengelig i vår applikasjon og på vår hjemmeside.
    

  2. Hvis vi gjør endringer som åpenbart er til brukers fordel informerer vi om dette når endringen trår i kraft. Hvis ikke vil vi gi beskjed i god tid (minst 2 uker) før endringen trer i kraft.
    

  3. Skulle du ikke godta varslede endringer i denne avtalen kan du ta kontakt med oss, så ser vi til at din konto blir lukket og slettet. Du vil beholde dine evt. kontoavtaler med våre partnere.
    

 8. Varighet og oppsigelse
   
  1. Avtalen gjelder så lenge Stas er tilgjengelig som tjeneste. Dersom vi skulle beslutte å avvikle Stas vil du bli varslet om dette minst to måneder i forkant, og Avtalen opphører automatisk ved varslingsfristens utløp.
    

  2. Vi kan si opp Avtalen med umiddelbar virkning dersom du handler i strid med bestemmelser i Avtalen eller på annen måte misbruker Stas. For øvrig kan vi si opp Avtalen med 3 måneders varsel.
    

  3. Du kan når som helst si opp Avtalen ved å slette din konto i appen eller ved å kontakte Stas på hello@stas.app. Du må overføre eventuelle gavebeløp du har mottatt eller be Stas om å refundere beløpet til giverne før din konto kan slettes. Det kan ta inntil 30 dager før alle dine data er slettet fra våre systemer.
    

 9. Personvern
   
  1. Vi behandler personopplysningene dine i henhold til norsk personvernlovgivning. I den grad det er nødvendig for oss for å oppfylle avtalen vår med deg og gjennomføre transaksjonene du ønsker, vil vi dele relevante data med våre samarbeidspartnere.
    

  2. Du kan velge å gi Stas tilgang til ditt bildegalleri for å personalisere gavelister eller sende hilsner. Appen har ikke tilgang til din posisjon eller mikrofon.
    

  3. Vi viser til vår personvernerklæring for ytterligere informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine.
    

 10. Markedsføring
   
  1. Vi vil fra tid til annen sende deg informasjon om Stas, slik som tips om bruk av tjenesten, nyheter, statistikk og annen relevant informasjon. Slik informasjon kan også omfatte informasjon om våre finansinstitusjoner og andre samarbeidspartnere.
    

 11. Pris​​​
  1. Det koster ingenting å bruke Stas for den som oppretter en ønskeliste.
   Gavegivere blir belastet et transaksjonsgebyr på 2,65% av gavesummen + 2Kr og en fast sum på 6,25Kr i tjenestegebyr (5Kr + 1,25Kr mva) som går til driften av Stas.

 12. Rettigheter
   
  1. Alle rettigheter og alt materiale vedrørende Stas herunder varemerker, programkode, tekst, bilder og annet tilhører Selskapet eller dets lisensgivere.
    

  2. Om du ønsker å benytte slike rettigheter eller materiale ut over det som fremgår av Avtalen må du først be om vår skriftlige godkjennelse. Dette kan gjøres ved å sende en epost til hello@stas.app.
    

 13. Tilgjengelighet og ansvar
   
  1. Vi vil forsøke å gi informasjon om eventuelle begrensninger i tilgjengeligheten, men kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap eller andre konsekvenser som følge av at Stas ikke kan benyttes som forutsatt, herunder om det ikke er gitt informasjon om begrensninger i tilgjengeligheten.
    

  2. Stas tar ikke ansvar for eventuelle feil som skyldes Stripe, Vipps eller andre integrerte samarbeidspartnere. Vi viser til deres avtalevilkår.
    

 14. Diverse
   
  1. Avalen er underlagt norsk rett. Eventuelle tvister som ikke løses i minnelighet avgjøres av norske domstoler.
    

 15. Kontakt og kommunikasjon
   
  1. Vi kan kommunisere med deg gjennom appen, varslinger, sms og epost.
    

  2. Du kan redigere varslinger og andre kommunikasjonsformer under din konto i Appen.

bottom of page